TJÄNSTER

"Vi lever inte tillräckligt länge för att hinna göra alla misstag själva"

Kontakta för mer detaljer och en diskussion om vad som är bästa insatsen för dina utmaningar

CHANGE MANAGEMENT

Baserat på Prosci´s ADKAR och verktyg för att mäta risk, förändring och förändringsmognad  

FÖRELÄSNINGAR

Exempel: "Förändring och transition" "Självledarskap i förändring" "Leda andra i förändring" "Hjärnan i förändring" "Neuro-ledarskap" 

UTVECKLING AV TEAM

Baserat på S.Wheelans metoder och med DISC som verktyg  

COACHING

Personligt anpassat program för utveckling som ledare eller förändringsledare 

SÄLJUTVECKLING

Från produkt- till tjänste- och lösningsförsäljning, ledarskap, belöningsmodeller, säljkompetenser 

Copyright © 2016-2019 Unova Consulting AB. All rights reserved. Unova Consulting AB.

MAILBOX 375, 111 73 Stockholm. Organization number: 559069-4997