top of page

Change management. När och hur?Förra veckan fick jag en fråga som jag tänkt mycket på sedan dess. “Vilken typ av projekt får du som konsult oftast jobba i: sådana där företaget vill ha hjälp att utvärdera och välja vilka förändringsprojekt de ska genomföra, eller ett specifikt projekt där du leder change management delen från början till slut?”. Varken eller var det ärliga svaret, och det är det jag grubblat på den senaste veckan.

De projekt jag jobbat med har antingen varit:

“Nu har vi beslutat att köra det här projektet och behöver lägga till lite change management för det vet vi är viktigt”

Eller:

“Nu har det här projektet inte gett de resultat vi förväntade oss för ingen använder lösningen (på rätt sätt) så vi behöver hjälp att ändra på användarna”

Det finns undantag, men de har under mina 10 år som konsult varit väldigt få. (Lovar att skriva en text om dem så småningom)

Varför blir det så här? När de undersökningar som gjorts visar att sannolikheten att effektmålen nås och att förändringar genomförs snabbare ökar med systematisk förändringsledning?* Jag har några tankar om varför:

  1. Övertro på projektledning. Inte för att det är något fel på varken projektmetodik eller projektledarnas förmåga, utan för att det faktiskt inte ingår i projektledningens uppdrag att hantera den mänskliga sidan av förändring. Den som krävs för projekt där effektmålet är kopplat till en stor förändring i människors beteende. Men vi har sedan 80-talet vant oss vid att projektledning alltid är svaret på frågan “hur lyckas vi”.

  1. Låg kunskap på ledningsnivå om vad förändringsledning (change managment) egentligen är. Inte så konstigt med tanke på att det funnits som disciplin under kortare tid än projektledning, men ända sedan slutet av 90-talet har det ändå förekommit, så lite bättre borde det väl ha blivit?

  1. Oförmåga att skilja på egna insikter och alla andras. Jag upplever att det är väldigt vanligt att när grupper utvärderat och jobbat fram lösningar så är övertygelsen att det “bara” handlar om att presentera lösningen på ett tydligt sätt så kommer alla att vilja vara med. Fast de kanske inte ens förstår frågan som lösningen är svaret på. Inte för att de inte vill eller inte begriper bättre, utan för att de inte har samma bild av behov och framtid som de som tagit fram lösningen.

Jobbar du i ett företag där ni hanterar det här på det sätt som mitt lunchsällskap förutsatte att “alla” gör? Har du en annan upplevelse av hur det ser ut på marknaden? Hör av dig! anna@unova.se

*Prosci`s hemsida: Why change management


bottom of page