top of page

Förberedd på förändring - självledarskapI samband med föreläsningar om förändring brukar det alltid finnas med något fyndigt citat från före Kristus där en känd filosof/ledare/gammal grek uttalar sig om att förändringstakten ökar, generationsklyftorna aldrig varit större och att människor måste förändra sitt sätt att tänka/vara. Så, inget nytt under solen alltså. Men vi som varit i arbetslivet sedan mitten av 80-talet kan konstatera att nog hände det något runt millennieskiftet som gör att vi på ett helt annat sätt behöver hantera förändring och vår egen förmåga i arbetslivet.

I en raplex* värld blir förmågan att leda sig själv allt viktigare. För prestation, välmående och utveckling. Det gäller både ledare och medarbetare i företag och organisationer. Dessutom drivs förändring fortfarande oftast uppifrån och ner, dvs som beslutade projekt eller initiativ, även om det finns många som utforskar nya sätt att arbeta**. Hur hanterar man det bäst som ledare eller medarbetare när förändring “drabbar” en? Min erfarenhet är att det krävs:

  1. Självkännedom

  2. Hållbar prestation

  3. Förändringskunskap

1. Självkännedom: Dvs “Hur reagerar jag på förändring?”. Är jag en sådan som glatt kastar mig in i nya utmaningar eller vill jag helst ha svar på alla frågor och ha både hängslen och livrem innan jag vågar prova? Som alternativ 1:are behöver du förmodligen tvinga dig att göra det klart för dig själv varför du vill förändringen, för att kunna hantera motgångar och misslyckanden som lär dyka upp längs vägen, så att du inte tappar lusten innan du är i mål. Som alternativ 2:are behöver du ta ansvar för att söka svaren och formulera för dig själv varför det här behöver förändras och vad det innebär för dig, så att du kan påbörja förändringen.

2. Hållbar prestation: Att ta ansvar för fysiskt och psykiskt välmående är förstås alltid viktigt, men i samband med större förändringar är det troligt att du behöver vara mer fokuserad på hur du fyller på ditt välmående så att du mår bra trots utmaningar och misslyckanden. Ju tuffar utmaningar, desto viktigare med kost, träning, vila och återhämtning, just det som många “prioriterar” bort vid hög belastning.***

3. Förändringskunskap: Ett sätt att vara redo inför nästa förändring är att skaffa kunskap om vad som händer i hjärnan vid förändring och olika metoder och verktyg för att hantera förändring. Det finns både populärvetenskapliga och tyngre böcker, poddar och "talks" på nätet att ta del av. Att ha kunskap gör att du är förberedd på vad som kommer hända inte bara med dig själv utan också med kollegor och vilka olika faser ni ska igenom tillsammans, men kanske inte alltid exakt samtidigt. Du kan också bidra i förändringen och göra det lättare inte bara för dig själv utan i hela förändringen.

Vill du diskutera förändring eller dela erfarenheter? Hör av dig till mig på: anna@unova.se

*(rapid+complex=raplex, kommer av att förändringar sker i allt snabbare takt och är allt mer komplexa, dvs förändringen är större och påverkar fler människor)

**(“XLR8” John P.Kotter, Frederic Laloux “Reiventing organizations”, Brian J.Robertson “Holacracy”)

*** “Hälsans mysterium” A. Antonovsky “Positiv stress” C.Malmström C.Nihlén


bottom of page