top of page

Förändringsambassadörer - något för dig?I takt med att behovet av ständiga förändringar i näringsliv och organisationer ställer allt högre krav på ledning, chefer och medarbetare finns ett behov av effektiva sätt att stötta samtliga i förändringen. Ett strukturerat förändringsarbete, att ledare utbildas i förändringsledning och att även medarbetare får större kunskaper för att kunna leda sig själva är viktiga insatser. Men i många företag börjar man också använda sig av förändringsambassadörer.

Vad är en förändringsambassadör?

Det är en medarbetare som får ett uttalat ansvar att driva förändringsfrågor i en specifik grupp/grupper och som ingår i ett nätverk med ambassadörer som stöttar varandra och stärker upp chefer och ledare som kanske inte alltid finns närvarande i den dagliga verksamheten. I vissa verksamheter är man ambassadör under en specifik förändringsinsats, i andra är det en roll som ska fånga upp ständiga behov av och förslag till förändringar.

Vem är en förändringsambassadör?

Det är en person som respekteras av både ledare, medarbetare och kunder, känner verksamheten och kulturen och är villig att ta ett ansvar utöver sin vanliga yrkesroll. Någon med god social kompetens som inger förtroende och kan entusiasmera. Hur mandatet ser ut och vilken insats som förväntas skiljer mellan företag beroende på hur man hanterar sina förändringsprojekt och vilken typ av förändringar man ser behov av inom de närmaste åren.

Vilket stöd behöver förändringsambassadören?

Självklart ett gott samarbete med chefer och ledare, men också av ett internt nätverk av andra ambassadörer. Ambassadören kan aldrig ta över chefers personalansvar, men vara en viktig motor i förändringsarbetet och säkra att förändring sker i vardagen och att alla deltar. Utbildning i förändring och en struktur för att driva arbetet är också förutsättningar för att det ska bli effektivt.

Har du egen erfarenhet av förändringsambassadörer? Är du intresserad av att förstå mer om arbetssättet? Kontakta mig på: anna@unova.se


bottom of page