top of page

TJÄNSTER

"Vi lever inte tillräckligt länge för att hinna göra alla misstag själva"

Kontakta för mer detaljer och en diskussion om vad som är bästa insatsen för dina utmaningar

Anna Olsson_1698.jpg

CHANGE MANAGEMENT

Baserat på Prosci´s ADKAR och verktyg för att mäta risk, förändring och förändringsmognad

Publik och föreläsare

FÖRELÄSNINGAR

Exempel: "Förändring och transition" "Självledarskap" "Leda andra i förändring" "GDPR i er organisation" "Hållbar prestation" "Kvinna och ledare" "Trender och exempel inom förändringsledning" 

rugby~~POS=TRUNC

UTVECKLING AV TEAM

Baserat på S.Wheelans metoder och med DISC som verktyg

Anna Olsson_1736.jpg

CHOACHING

Personligt anpassat program för utveckling som ledare eller säljare/KAM

Anna Olsson_1812.jpg

SÄLJUTVECKLING

Från produkt- till tjänste- och lösningsförsäljning, ledarskap, belöningsmodeller, säljkompetenser

bottom of page