Copyright © 2016-2019 Unova Consulting AB. All rights reserved. Unova Consulting AB.

MAILBOX 375, 111 73 Stockholm. Organization number: 559069-4997

OM UNOVA

Med rätt verktyg, träning i att använda dem och rådgivning på vägen framåt hjälper Unova företag, organisationer och deras anställda till effektiv förändring.

I en värld med krav på att företag och organisationer skall förändras och utvecklas i en allt högre takt behövs stöd till både ledning och medarbetare genom förändringen.

Med rätt verktyg, träning i att använda dem och rådgivning på vägen framåt hjälper Unova företag, organisationer och deras anställda till effektiv förändring.

Under 2019 är Unova involverade i ett internationellt projekt inom digitalisering, GDPR anpassning i svenska organisationer, en större omorganisation i kommunal verksamhet och driver transformation av säljorganisationer i Sverige och i Norden.

En bok om förändringsledning som skrivits tillsammans med Maria Widström och Anette Hallin på Studentlitteratur utkom i augusti 2019. Läs mer på hemsidan för boken.

 

 

VD OCH

SENIOR KONSULT

Anna Olsson

Efter att sedan mitten av 80-talet jobbat i roller som säljare, KAM, teamledare och försäljningschef har jag de senaste 10 åren jobbat som konsult.

 

Jag har ingått i ledningsgrupper i både mindre och större företag och som konsult har jag jobbat med utveckling av ledarskap och säljförmåga både i Sverige och utomlands. De senaste åren med ett allt starkare fokus på förändring och förändringsledning.

SAMARBETSPARTNERS

För att kunna erbjuda helhetslösningar samverkar Unova bl.a med:

Carlsson Sandelin Konsult AB,

Specialiserade på projektledning, ITIL och IT-revision, GDPR

Way Group AB

Förändringsledare och föreläsare om förändring ur olika perspektiv

Diversify Consulting AB

Specialiserade på ledarskap, mångfald och inkludering samt rekrytering
 

 

Unova finns också med hos eWorks och i Kammarkollegiets avtal där

FILM SERIE 

En introduktion till Change management i 5 delar

  • Linkedin Social Ikon